SDU Ag ve Sistem İzleme Version 2.0

Anlık Gelen Veri 93.513Mbps Maksimum Gelen Veri 1979Mbps
Anlık Giden Veri 39.208Mbps Maksimum Giden Veri 460Mbps
Anlık Kullanıcı 1509 Kişi Maksimum Kullanıcı 46328 Kişi
Anlık Kullanıcı 122 Kişi Maksimum Kullanıcı 5407 Kişi

DOGU KAMPUSU UCLARI

KUTUPHANESO
KUTUPHANESO
KUTUPHANESO
KUTUPHANESO
KUTUPHANESO
KUTUPHANESO
KUTUPHANESO
KUTUPHANESO
KUTUPHANESO
KUTUPHANESO
KUTUPHANESO
KUTUPHANESO
KUTUPHANESO
KUTUPHANESO
KUTUPHANESO
KUTUPHANESO
KUTUPHANESO
KUTUPHANESO
KUTUPHANESO
KUTUPHANESO
KUTUPHANESO
KUTUPHANESO
KUTUPHANESO
KUTUPHANESO